โครงการเพื่อสังคม
CSR PROJECTS

Asararomm และ Asara ให้ความสำคัญกับชีวิตเกษตรกรโดยเห็นความสำคัญของทุกๆชีวิต สนับสนุนการผลิตสินค้าพื้นบ้าน จนเติบโตโดยบริษัทโอโกลบอลริช จำกัด ภายใต้แบรนด์ อัศราห์ การันตีสินค้าที่ได้คุณภาพ สู่ผู้บริโภคและเป็นที่รู้จักของสากล อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นสร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตส่งสินค้า และ ทุกยอดขายที่กลับมา เราส่งคืนเพื่อสืบต่อชีวิต

แรงบันใจจากแผ่นดิน ถิ่นฐาน บ้านเกิด สู่จุดกำเนิดแห่ง วัฒนธรรมที่สืบสานมาช้านาน การดูแลรักษาชีวิตเสมือนรักษารากเหง้า ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น จนกำเนิด Asararomm และ Asara ที่ใส่ใจบรรจุในสินค้าทุกตัว

CSR ศูนย์อนุรักษ์ วิจัย และแหล่งเรียนรู้ชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมดในสวนสัตว์เชียงใหม่

เพราะเราเห็นความสำคัญของทุกชีวิตที่มีสิทธิเติบโตร่วมโลกกับมวลมนุษยไปด้วยกัน Asara ยินดีให้การสนับสนุนด้วยทุกยอดขายบริจาคเพื่อช่วยน้องๆ ในสวนสัตว์และมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า และ อื่นๆ เพราะเราอยู่โลกใบเดียวกัน

CSR ไททรงดำ ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ทรงคุณค่า ตำนาน ความเป็นไทย สืบสมัยนับรุ่นต่อรุ่น ด้วยจิตที่ตระหนักถึงความงามอันวิจิตรถ่ายทอดผ่านสินค้า ให้ได้คำนึงถึงทุกเวลาว่า “เราทันสมัยแต่ใส่ใจรากเหง้า”

      
Part of the proceeds of each purchase will go towards supporting humane Thai civet farms and animal welfare organizations.