เกี่ยวกับอัศรารมณ์
ASARAROMM

บริษัทโอโกลบอลริช จำกัด จุดประกายแนวคิดในการจัดตั้งบริษัท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้เพาะเลี้ยงชะมดเช็ดตามพระราชเสาวนีย์ของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพันปีหลวง โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์ชะมดเช็ดของไทย และดำรงค์ไว้ซึ่งคุณประโยชน์จากไขชะมด ซึ่งเป็นตัวยาอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาได้ยาก

บริษัท โอโกลบอลริช จำกัด มีแนวคิดในเรื่องการสืบสานมรดกคุณค่าทางวัฒนธรรม สืบทอดรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นของชุมชนวิถี “ไททรงดำ” ซึ่งควรค่าแก่ธำรงค์รักษา จึงเกิดเป็นสินค้าตัวแรกที่มีชื่อว่า “Asara” อัศราห์ “สเปรย์ออฟฟิศซินโดรม" ที่มีส่วนผสมของไขชะมดเช็ด เป็นครั้งแรกของโลก โดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์แผนไทย นักวิจัย และรัฐวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงชะมดเช็ดแห่งประเทศไทย

บริษัทยังมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ เพื่อส่งต่อถึงมือผู้บริโภค ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิดการผลิต “สุขภาพดีเริ่มต้นที่การให้” หรือ "Gifts for Give"

Vision : สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่การให้ (Gifts fot Give)

Mission: คัดสรรทุกการผลิตสินค้าสุขภาพของไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณ

      
Part of the proceeds of each purchase will go towards supporting humane Thai civet farms and animal welfare organizations.